Dry Needling of Myofasciale therapie

Dry needling is een therapie waarbij met een zeer dunne naald in de huid en in de spier gestoken wordt.Deze techniek mag men niet verwarren met accupunctuur en is gebaseerd op Westerse anatomische en neurofysiologische principes en haar effectieve werking is in wetenschappelijke onderzoeken aangetoond. Dry needling is zeer goed voor het behandelen van myofasciale pijn en trigger points. “Dry” duidt aan dat er niets geïnjecteerd wordt met een naald, er wordt alleen geprikt in de trigger points

Dit zijn de pijnlijke verhardingen of knopen in spieren, die niet meer ontspannen. Een triggerpoint kan bewegingsbeperkingen, pijnklachten, krachtverlies en stijfheid veroorzaken.

  • Als spieren statisch worden aangespannen
  • Als spieren gedurende een langere tijd inactief of onbeweeglijk zijn (dit bevordert het verstijven en verzwakken van spieren)
  • Overbelasting van spieren door verkeerde (werk)houding
  • Overbelasting van spieren door herhaaldelijk uitvoeren van één zelfde beweging
  • Stress (verhoogde spierspanning waardoor er triggerpoints kunnen ontwikkeld worden)
  • Valpartijen, botsingen, plotselinge schokken, scheefstand van wervels
  • Overbelasting van spieren door kortdurende zware inspanning (vb. sporten, in de tuin werken, zware voorwerpen tillen)

De steriele naaldjes die voor dry needling gebruikt worden, zijn heel dun. Het zijn dezelfde naaldjes die bij accupunctuur gebruikt worden. Nadat de therapeut de strakke band en het triggerpoint gelokaliseerd heeft, wordt het naaldje snel door de huid getikt. Dit is nagenoeg pijnloos. Daarna brengt de therapeut het naaldje door de spier naar het triggerpoint toe. Dit een niet pijnlijk, dof gevoel. Als de punt van het naaldje het triggerpoint bereikt, reageert de spier meteen,  de “Local Twitch Response”, dit voelt als een elektrisch schokje. De therapeut beweegt het naaldje op en neer om zoveel mogelijk vezeltjes van het triggerpoint los te maken. Afhankelijk van de spier waarin het punt zich bevindt en het aantal triggerpoints in de spier, kunnen de “twitches” zeer hevig zijn. Ook kunt U de uitstalende pijn voelen die door het triggerpoint veroorzaakt wordt.

Dry needling is dus geen pijnvrije behandelmethode. Een ander fenomeen dat soms kan optreden tijdens de behandeling is een zogenaamde vegetatieve reactie: men wordt ineens zweterig of rillerig, misselijk of wat zweverig in het hoofd. Deze reactie is hoewel onplezierig, van voorbijgaande aard. Omdat er een vegetatieve reactie kan optreden, zal er altijd in liggende houding behandeld worden.

Er kunnen bij dry needling soms kleine bloedinkjes opkomen. Dit is op zich ongevaarlijk omdat het gaatje zo klein is dat het bloed vrijwel direct stolt. Als u bloedverdunners gebruikt, is het wel belangrijk dat u dit aan uw therapeut doorgeeft aangezien hierdoor de bloedstolling trager kan worden.

Na de behandeling kan de spier flink gevoelig, stijf of beurs (“blauwe plek”) aanvoelen. De eerste uren is dit het meest, ook is aanspannen van de net behandelde spier dan pijnlijk. Na een nachtrust voelt het al een stuk beter maar nog wel beurs. De napijn neemt geleidelijk af en kan tussen 1 en 5 dagen duren. Daarna treedt een merkbare verbetering op.